petitie: aftreden van min. schippersWe leven in de 21e eeuw, maar dat zou je niet zeggen als je de videoboodschap van minister Schippers aan de Vereniging tegen de Kwakzalverij beluistert.

 

 

In haar pleidooi ten gunste van de reguliere geneeskunde en ten nadele van de alternatieve/additieve geneeswijzen toont zij zich een spreekbuis van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Een vereniging die geen oor wil hebben voor de praktijk van de gezondheidszorg. Een vereniging die weigert de tekortkomingen van en schade toegebracht door de reguliere benadering onder ogen te zien. Een vereniging die de ogen moedwillig en stelselmatig sluit voor de positieve resultaten van alternatieve geneeswijzen. Een vereniging die zich niet ontvankelijk wenst op te stellen voor de wetenschappelijk geaccepteerde bewijsvoering betreffende de alternatieve benaderingen.

In hun fanatisme om andere benaderingen dan de reguliere te bestrijden (het is per slot een vereniging tegen ...) hoort deze vereniging thuis in het rijtje van fundamentalistische groeperingen. Die kenmerken zich immers door een star vasthouden aan verouderde standpunten, het afzetten tegen nieuwe ontwikkelingen, het weigeren een open discussie aan te gaan, en het niet in staat zijn tot een gelijkwaardige en respectvolle uitwisseling van argumenten.

Minister Schippers heeft haar ware gezicht getoond door zich te scharen achter de standpunten van deze vereniging. Dat is een bewindsvrouw, die de Nederlandse samenleving moet vertegenwoordigen, niet waardig. Als publieke vertegenwoordigster behoort zij het veld, dat onder haar beheer valt, onpartijdig en met nuancering te onderzoeken. Zij behoort zich boven onderlinge verschillen en geschillen te stellen. Van een landbestuurder mag je verwachten en zelfs eisen dat hij/zij open staat voor de verschillende argumenten, breed geïnformeerd is over de gang van zaken, in staat is om vanuit een neutrale positie de genuanceerdheid van het veld te begrijpen en persoonlijke voorkeuren/belangen buiten het ambt te houden.

Minister Schippers faalt op al deze punten. Het is niet de eerste keer dat zij een scheve schaats rijdt (zie oa. RIVM versus huisarts van der Linde). Het lijkt me niet meer dan redelijk om aan haar te kennen te geven dat zij het ministerschap niet naar behoren beoefent en dat een terugtreden uit dit ambt de consequentie moet zijn. Via deze petitie: aftreden van min. schippers kan je hier uiting aan geven.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com