gezondheidszorg: pleidooi preventieWat de geneeskunde doet aan preventie is het opsporen van vroegtijdige afwijkingen. Daarvoor zijn onder andere bevolkings-onderzoeken bedacht. De dokter kan niet in ons lichaam kijken. Hij is hiervoor afhankelijk van de technologie. Alternatieve benaderingen hebben naast technologie een verscheidenheid aan technieken met een ontwikkeld bewustzijn als instrument.

 

ideale preventie
De ideale preventie is gericht op gezond blijven en zo nodig de gezondheid verbeteren. Het belangrijkste reguliere middel dat hiervoor wordt gebruikt is voorlichting. We zijn wel bekend met spotjes en folders over gezond eten en gezond bewegen. Maar in Nederland neemt bv. obesitas ook toe, dus dan heb ik vraagtekens bij het effect van dit soort voorlichting.
Op internet is heel veel voorlichting te vinden, maar dat gaat voornamelijk over vroege klachten gevolgd door een advies over een geneesmiddel of apparaat. Dit soort voorlichting wordt gefinancierd door de industrie en hierbij is niet gezondheid, maar verkoop en winst het primaire doel.

Preventie begint dus primair en idealiter bij gezondheid, maar dan wordt de noodzaak, begrijpelijkerwijs, het minst gevoeld. Primaire preventie is een nauwelijks ontwikkelde activiteit in de gezondheidszorg. Dat is aan de ene kant begrijpelijk, omdat dit een zeer complexe aangelegenheid is. Het gaat namelijk niet alleen om ons lijf, maar ook om ons gedrag en onze geest(!). Zelfs het milieu moet hierbij betrokken worden. Aan de andere kant is het jammer, omdat we een kans missen om een positieve bijdrage aan de (volks)gezondheid te leveren.

standaard preventie
In de praktijk ligt het accent op vroegdiagnostiek (secundaire preventie). Als er iets afwijkends wordt gemeten dan moet er wel "iets" aan de hand zijn. Wat dat "iets" is moet nader onderzoek uitwijzen. Als de medische apparatuur iets vindt dan is het ziekteproces in veel gevallen al uitgekristalliseerd in het lichaam, zelfs al is het slechts op celniveau. Een ziekteproces begint echter al eerder, maar deze fase ligt grotendeels buiten het gezichtsveld van de geneeskunde.
Voordat je ziek wordt voel je je meestal enige tijd niet fit of zit je niet lekker in je vel of heb je minder energie. Dat is een goed moment om in actie te komen. Wanneer je een ziekteproces in een vroeg stadium kunt aanpakken zijn er minder ingewikkelde en dus minder kostbare ingrepen nodig. De zorg voor de gezondheid kan dus goedkoper. Deze fase is weliswaar mistig voor de geneeskunde, maar niet voor een aantal alternatieve benaderingen.

alternatieven
De alternatieve sector bevindt zich helaas nog steeds buiten de medisch georiënteerde gezondheidszorg. Ik heb hierover al een en ander geschreven in "Alternatieven in de Aanbieding". Er is een koffer vol geneeswijzen die prima toegerust zijn op die eerste stadia van een ziekteproces. Met hun kennis en metingen zijn zij wèl in staat om vast te stellen wat er aan de hand is en waar het naartoe dreigt te gaan. Vanzelfsprekend luidt hun diagnose ook anders dan de medische benaming, die pas begint als de ziekte manifest is, dwz. in de materie doorgedrongen. In de ogen van de geneeskunde bevinden we ons hier op het terrein van de vage klachten. Deze vage klachten kunnen in de ogen van de alternatieve geneeskundige goed duidbare en ook goed behandelbare klachten zijn. Bovendien zijn er onder de alternatieven ook geneeswijzen die gezondheid kwalitatief in kaart hebben gebracht.

de natuur geneest
Er is nóg een belangrijk verschil met de geneeskunde. De meeste alternatieve benaderingen hebben als uitgangspunt dat het lichaam, inclusief de geest, een natuurlijke neiging bezit tot heelheid. Om het anders te zeggen: elk organisme, en dus ook het totale menselijke systeem, "weet" hoe het in elkaar moet steken, hoe het bedoeld is. De alternatieve geneeswijzen ondersteunen in hun behandeling dit natuurlijk ingebouwde streven naar gezondheid. Ze onderscheiden zich op dit punt wezenlijk van de geneeskunde die weliswaar erkent dat “niet de arts, maar het lichaam geneest", doch er in de uitoefening niets mee doet, tenzij ze gedwongen worden de natuur zijn gang te laten gaan.

preventie van de 21e eeuw
Preventie lijkt me bij uitstek het terrein van alternatieve geneeswijzen. Ik besef dat ik een omgekeerde wereld voorschotel. Het inschakelen van een alternatief gebeurt nu vaak pas wanneer de gezondheidszorg er niets mee kan of uitgedokterd is. Maar de meeste alternatieven zijn op hun best aan de voorkant van ziekte, dat wil zeggen: als de ziekte zich nog aan het ontwikkelen is. Dan kan het lichaam, ons hele systeem in feite, nog goed aangesproken worden en is er nog voldoende vitaliteit om de natuur te volgen in het genezingsproces. Hier is de kans op positief resultaat het grootst. Onder de alternatief werkenden zijn veel artsen, waarmee een medisch oog dus meekijkt. Niet medisch geschoolden, maar wel goed opgeleide werkers in de zorg zouden in samenwerking met huisartsen het preventieve segment kunnen bemannen, zodat een eventuele overstap naar regulier op tijd en soepel kan verlopen.

In de bijlage zal ik enkele voorbeelden van alternatieve benaderingen geven.

september 2012

 BESCHOUWINGEN

hoofdcat beschouwingen 120

 

 

 

 

geneeskunde
gezondheidszorg
nanogeneeskunde

download gz

gezondheidszorg download

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com