gezondheidszorg: alternatievenIn deze bijlage heb ik een zeer beknopte beschrijving opgenomen van wat alternatieve mogelijkheden op preventief gebied. In onwillekeurige volgorde lees je wat acupunctuur, natuurgeneeswijze, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde en energetische geneeswijzen aan preventie kunnen bijdragen.

 

 acupunctuur
yinyang symboolDeze Chinese benadering was oorspronkelijk bedoeld om mensen gezond te houden. De acupuncturist werd betaald zolang de mensen, die hij onder zijn hoede had, gezond waren. Als ze ziek werden hoefden zij niet te betalen. Men betaalde de geneeskundige dus om gezond te blijven. Dat is een principieel andere medische cultuur dan wij in het westen hebben. In deze tijd zal het buitengewoon moeilijk zijn om zo'n benadering in te voeren, maar het is wel iets om over na te denken.

In de acupunctuur werkt men met gezondheid als energiesysteem en binnen een kosmologisch kader. Gezondheid is in dit denkbeeld een evenwicht tussen yin en yang, de twee bepalende energiekwaliteiten van het leven. Hoe dit evenwicht eruit ziet heeft men gedetailleerd in kaart gebracht. Dit evenwicht is zowel uitgangspunt als streven in de acupunctuur. Je moet je hier niet een vaststaande situatie bij voorstellen en het gaat ook niet om een fifty-fifty verhouding tussen yin en yang. De acupuncturist kijkt naar het totaalplaatje èn de dynamiek van beide energieën. Men werkt dan ook met een andersoortige kennis en dus ook met andere gegevens dan de geneeskunde. Daarom kan de acupuncturist overweg met informatie die de geneeskunde moet laten liggen. Ik geef een voorbeeld dat de laatste bewering weliswaar niet helemaal dekt, maar wel illustratief is.

 

acupunctuur orgaanklok turquoise 800px

 

In de acupunctuur werkt men onder andere met een orgaanklok. Hierin wordt gedurende een etmaal vaste perioden toegekend aan de energetische activiteit van organen. Het komt er op neer dat elke twee uur één orgaan op maximale sterkte werkt. Wanneer je dus een klacht (of verschijnsel) hebt die opvallend vaak rond dezelfde tijd optreedt dan wijst dat op een bepaalde orgaanactiviteit. De acupuncturist zal dat orgaan, maar ook zijn directe verbindingen met andere organen, aan een nader onderzoek onderwerpen.

Bij zogenaamde vage klachten kan een acupuncturist je energiebalans in kaart brengen en zo nodig herstellen, zodat organen niet verder ontsporen om te eindigen in een aantoonbare ziekte. De kosten van een paar consulten wegen niet op tegen de bezoeken aan een specialist en de medische onderzoeken die dan moeten worden ingezet.

 

natuurgeneeskunde
naturopathieDeze benadering besteedt veel aandacht aan een evenwicht tussen wat er binnen komt en wat er uit gaat en je bent gezond als je vrij van verontreinigingen bent. De naturopaath wil dan ook meer weten over je voeding dan de reguliere arts. Ook je leefwijze komt aan bod, want het is bekend dat vele factoren van invloed zijn op je lichaam. Dus er zal ook aandacht zijn voor hoe je je voelt en hoe je uitkomt met alle activiteiten die je hebt.

Men onderscheidt in het verloop van gezondheid naar ziekte een drietal fasen waarnaar gekeken wordt bij klachten. Aan de eerste fase, een toename van de uitscheiding om het lichaam te bevrijden van gifstoffen, gaat de geneeskunde volledig voorbij. Je bent dan nog niet ziek en je voelt je vaak ook niet ziek, maar je kan wel opmerken dat een paar dingen anders gaan. Als je in dit stadium een natuurgeneeskundige naar je laat kijken en de adviezen opvolgt is er grote kans dat je zonder veel moeite en zonder hoge kosten weer fit wordt.

Ik zal dit overzichtje hieronder wat nader toelichten. Het is bij lange na niet volledig, maar het laat zien waar je concreet aan kunt denken.

 

natuurgeneeskundige fasen tussen ziekte en gezondheid

 


1e fase: versterkte uitscheiding
Een aantal ziekten komt voort uit een teveel aan gifstoffen (homotoxinen) in ons lichaam. Van nature reageert ons lichaam hierop als eerste met een verhoogde lozing via de uitscheidingsorganen, zoals nieren, darmen, luchtwegen, huid en geslachtsorganen. De lever is belangrijk vanwege zijn ontgiftende rol met de gal als afvoer van ontgifte stoffen.

2e fase: verbranding
Als deze actie niet toereikend is dan schakelt ons lichaam plan B in: het verbranden van de gifstoffen. Dit gaat meestal gepaard met ontstekingen en temperatuursverhoging.

3e fase: depositie
Mocht ook deze actie het probleem niet oplossen dan worden de homotoxinen opgeslagen. In eerste instantie worden ze gedeponeerd op de minst kwetsbare plekken zoals in de huid of het onderhuids bindweefsel. Maar als het niet anders kan komen de depots ook terecht op minder prettige plekken.

De huisarts kan voor klachten van elke fase geconsulteerd worden, want als je bv. last hebt van sinusitis ga je in het algemeen gesproken naar de dokter. De geneeskunde heeft zijn eigen methoden om je hier van af te helpen die overigens niet verkeerd zijn. Echter, het wordt niet gezien als een poging van je lichaam om homotoxinen kwijt te raken. Dus als je deze oorzaak laat liggen, dan loop je de kans op herhalingen of klachten van andere organen die moeten bijspringen. Een terugkerend probleem is zeker een reden om dit ook eens op een andere manier aan te pakken. De naturopaath zal de genezingsactie van je lichaam ondersteunen (mbv kruiden bv.), maar ook je voeding en je activiteiten onder de loep nemen. Immers, de gifstoffen komen ergens vandaan.

 

homeopathie
homeopathieDoorgaans zoekt men een homeopaath pas op als er klachten zijn of als je al aan het dokteren (geweest) bent. De homeopathische benadering heeft een paar voordelen boven de geneeskunde. Terwijl de geneeskunde niet overweg kan met vage klachten en vreemde verschijnselen, dwz informatie die niet in hun kennismodel passen, kunnen ze in de homeopathie wèl geduid worden. Bovendien zijn homeopathische geneesmiddelen lichaamsvriendelijke stoffen. Ze ondersteunen en stimuleren de natuurlijke processen en leveren geen belasting op voor het lichaam. Farmaceutische geneesmiddelen doen dit wel, omdat ze afbraakproducten achterlaten die dan door de lever ontgift en vervolgens door de nieren (en eventueel andere organen) uitgescheiden moeten worden.
Het homeopathische denkmodel en de homeopathische middelen zijn een gruwel voor de natuurwetenschappelijk ingestelde medici, maar als je kijkt naar de resultaten dan is het zeker de moeite waard deze aanpak serieus te nemen. Ook deze geneeswijze is relatief goedkoop en kan al ingezet worden voordat klachten tot een “echte” ziekte uitgroeien.

 

orthomoleculaire geneeskunde
orthomoleculaire geneeskundeOndanks dat deze benadering door veel artsen wordt beoefend en een natuurwetenschappelijke aanpak heeft wil de gezondheidszorg er niets mee te maken hebben. Eigenlijk is dit een specialisatie op het gebied van voeding. Er is hier veel kennis en ervaring opgebouwd over de invloed van voeding op onze gezondheid en de relatie tussen ziekten en voedingstekorten. Het nettorendement van de voeding in ons lichaam hangt af van onder andere de kwaliteit van ons voedsel, het gebruik van genotmiddelen, belasting vanuit het milieu (bv. vervuiling) en belasting vanuit de maatschappij (stress).

Eenvoudig gezegd bestaat de orthomoleculaire behandeling uit voedingsadviezen en de aanvulling van micronutriënten, bv. vitaminen, mineralen en sporenelementen met behulp van supplementen. Dit kan in de vorm van pillen, maar ook injecties kunnen soms nodig zijn. De afvoer van afvalstoffen wordt eveneens aangepakt.

Al voordat een ziekte manifest wordt kan de orthomoleculair geneeskundige op eenvoudige en goedkope wijze voedingstekorten vaststellen. Met behulp van wat bloed- en/of urineonderzoek, een haaranalyse en enkele specifieke testen kan al snel aangetoond worden welke en hoeveel supplementen je nodig hebt. Helaas zijn de supplementen aan de prijzige kant (en het is de vraag of dit noodzakelijk is), maar wanneer je hier je verhaal doet voordat je via de huisarts naar een specialist moet, dan komen de uiteindelijke kosten toch lager uit.

 

energetische benaderingen
energetische geneeswijzenEr zijn tal van energetische invalshoeken die ik hier niet allemaal uit de doeken kan doen, maar ik wil er wel aandacht aan geven, omdat ze van veel betekenis kunnen zijn als preventieve mogelijkheid. De relatie tussen ons energetisch en organisch systeem is er een van zeer nauwe samenwerking. Hierbij heeft de energetische component een sturend karakter en is de fysiologie volgend van aard. Het betekent simpelweg dat wanneer de energie herstelt (of hersteld wordt) de cellen zich optimaal kunnen ontplooien en het totale organisme zijn intrinsieke neiging tot heelheid kan realiseren. Wanneer je een energetische aanpak zoekt voordat er duidelijk ziekteverschijnselen zijn, kan het ziekteproces al in een vroeg stadium worden terug gedraaid. En dat niet alleen. De innerlijke harmonie kan zodanig herstellen dat het resultaat beter is dan terug naar hoe het was. Je wordt dan niet "weer de oude", maar "beter" in de ware zin van het woord.

energie
Energie is een klein woord voor een groots fenomeen. We kunnen dit verschijnsel maar voor een deel beschrijven en bevatten. Vanuit verschillende invalshoeken zijn er pogingen gedaan om energie in kaart te brengen. Wel wordt algemeen aangenomen dat energie een oergegeven is en dat het alle leven bepaalt. Wij bestaan uit energie en materie en wel in een samenhang waarin beide krachten perfect op elkaar aansluiten. Oosterse en westerse culturen hebben een eigen visie ontwikkeld om een diagnostische en therapeutische toegang tot levende systemen te krijgen. Dit is dus een heel andere benadering dan de wetenschappelijke geneeskunde die alleen naar het materiële aspect van ons lichaam kijkt (ons lichaam bestaat namelijk ook in een energetische hoedanigheid). Er worden vele benaderingen en methodes toegepast in het energetische domein.

hocus pocus
Aanvankelijk werd de energetische aanpak buiten het normale leven geplaatst en was het zweverig, mysterieus, griezelig en moest je er vooral in geloven. Intussen zijn er vele concrete technieken beschreven en gewoon te leren. De wetenschappelijke wereld weet er geen raad mee en daar wordt het dan ook niet serieus genomen. Dat is jammer, want de gezondheidszorg zou er veel voordeel van kunnen hebben en de patiënt op de eerste plaats. Ook blijken veel meer mensen in staat om energie te registreren en zijn er opleidingen waar ze hun waarnemingen leren interpreteren en vertalen in behandelacties. Er zijn bovendien technische apparaten ontwikkeld om energie te meten. Er zijn momenteel veel officiële (para)medische gezondheidszorgwerkers die energetische technieken geïntegreerd in hun praktijk toepassen.
De gezondheidszorg houdt haar deuren nog gesloten, maar er zijn steeds meer mensen vertrouwd mee geraakt. Vele praktijken leveren goed werk af en dankbare mensen zorgen voor mondelinge reclame.

september 2012

 BESCHOUWINGEN

hoofdcat beschouwingen 120

 

 

 

 

geneeskunde
gezondheidszorg
nanogeneeskunde

download gz

gezondheidszorg download

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com