nano chips 100pxBij nano-chips we het over een toepassing die het mogelijk maakt om een nog vroegere diagnostiek te verrichten. Het vroegtijdig vaststellen van een ziekte is het belangrijkste preventie-instrument in de geneeskunde.

 


Nanotechnologie zorgt voor een verfijning van de vroegdiagnostiek, zodat een ontsporing al op molecuulniveau herkend kan worden in plaats van op microniveau (cel- en weefseldiagnostiek). De twee belangrijkste toepassingen zijn op dit moment: nanolabs en nanoscans.


nanolabs
nano lab on a chipDit is een laboratorium op een uiterst dun plakje plastic of glas niet groter dan een postzegel (lab-on-a-chip). In een minuscuul klein druppeltje bloed kunnen er allerlei stoffen worden gemeten, zoals electrolyten (natrium, kalium), mineralen (calcium, magnesium), enzymen, eiwitten, medicijnen, etc.

De chip zit ingebouwd in een klein apparaatje (device) dat de gemeten bloedwaarden op een schermpje (display) weergeeft. De meettechniek is simpel: op de chip zijn kanaaltjes van nano-omvang gemaakt waar het bloed doorheen getrokken wordt wanneer er een kleine electrische spanning op komt te staan. Elke stof heeft zijn eigen loopsnelheid, zodat het meetapparaat ze van elkaar kan onderscheiden èn de hoeveelheid van elk kan vaststellen.

nano medimate 233px

 

 Deze laboratoriumtechniek wordt al toegepast bij manisch-depressieve patiënten die lithium-medicijnen slikken (Medimate). Aangezien de dosering van de lithium erg nauw luistert, is het belangrijk dat de hoeveelheid in het bloed precies goed is. Met de Medimate kan de patiënt zelf thuis de meting verrichten en dit doorgeven aan het ziekenhuis.
   

 

Een andere toepassing is erop gericht om (bv. op de poli) snel vast te stellen of iemand een hartinfarct heeft (gehad). Een hartspierbeschadiging loost namelijk specifieke enzymen in het bloed en deze kunnen geïdentificeerd en gekwantificeerd worden door middel van een nanochip.

De verwachting is dat deze nanolabs in de toekomst voor vele ziekten ingezet kunnen worden, omdat veel ziekten gepaard gaan met abnormale stoffen in het bloed (biomarkers). De nanochip kan deze afwijkende stoffen op moleculair niveau meten en daarmee een ziekte in een veel vroeger stadium onthullen, zelfs nog voordat iemand klachten ondervindt.

De vereenvoudiging en minitiaturisering van de diagnosetechniek maakt het mogelijk om in de toekomst nanolabs als zelftests voor gezonde mensen te ontwikkelen die zelfs complexere metingen kunnen doen. Deze kunnen dan een hele reeks bloedwaarden tegelijk meten. Een stap verder is de lab-on-a-chip te koppelen aan een computerchip waarmee het mogelijk wordt de bloedwaarden te vertalen in computerdata (enen en nullen). Met ingebouwde software kunnen de medische gegevens dan geïnterpreteerd worden. Zo kan iemand op een groot aantal ziekten worden gescreend zonder dat er een gang naar een laboratorium nodig is. Technisch gezien is de stap naar een draadloze verbinding met een laboratorium, waar alle data naartoe kunnen worden verzonden, een peulenschil. In nóg een stap verder denkt men erover om zo’n nanochip permanent te implanteren in het lichaam, zodat er een voortdurende informatiestroom van bloedwaarden en lichaamsfuncties (zoals hartslag, temperatuur, ed.) in een persoonlijke gezondheidszorg-databank wordt verzameld (continue monitoring).


nanoscans
Nanotechnologie kan ook gebruikt worden om lichaamscans (bv. MRI) te verbeteren. Als contrastmiddel gebruikt men hiervoor ijzeroxide-nanodeeltjes. Deze hechten zich aan bepaalde tumoren, zodat ook bij kleine tumoren de opeenhoping van de contraststof zichtbaar wordt. Andere nano-contrastmiddelen kunnen andere aandoeningen in een zeer vroeg stadium aantonen, bv. hart- en vaatziekten of neurologische aandoeningen. Men noemt dit moleculaire beeldvorming of imaging-technieken.

augustus 2010

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com