electrosmog electronics 100pxHet tijdschrift Pathophysiology heeft in juni 2009 een themanummer uitgebracht over de gezondheidsrisico's van electromagnetische straling (electrosmog). Ook het BioInitiative Report uit 2007 bevat veel wetenschappelijke informatie hierover.

 

beknopte samenvatting van het BioInitiative Report

De onderzoekers waarvan het werk wordt gepubliceerd in het BioInitiative Report zijn wetenschappers van diverse disciplines en van over de hele wereld. Ze zijn niet verbonden aan en worden niet gefinancierd door de industrie. Hun doelstelling is om de aard van electrosmog en de invloed hiervan op ons als biologisch systeem te leren kennen om dan, op basis hiervan, te weten te komen hoe je de schadelijke effecten kunt behandelen en voorkomen. Het laatste moet vooral vorm krijgen via maatregelen door de overheid.

wat zijn de effecten op onze gezondheid?
Zowel epidemiologische als laboratoriumonderzoeken wijzen op een oorzakelijk verband tussen de blootstelling aan electrosmog en een aantal ziekten. Het hoeft helemaal niet te gaan om blootstelling aan hoge doses electrosmog. Het gaat in alle hieronder genoemde voorbeelden om normale doses en in ieder geval om hoeveelheden die ver beneden de geldende veiligheidsnormen liggen. We maken een lijstje.

1.    kanker
Men heeft aangetoond dat leucemie bij kinderen en bij volwassen beduidend meer voorkomt als ze in een omgeving met electrosmog verkeren of werken. Wonen en werken in de buurt van electriciteitscentrales en hoogspanningskabels zorgt voor een torenhoge toename in de kans op leucemie.
Veelvuldig en langdurig bellen zorgt voor een reële kans op hersentumor en tumor van de gehoorszenuw. Als je uitsluitend hetzelfde oor gebruikt met bellen dan is de kans nog groter.
Er is vastgesteld dat electrosmog kan leiden tot borstkanker, zowel bij mannen als bij vrouwen.
Kankerpatiënten die herstellende zijn, maken meer kans op genezing als ze in een electrosmogvrije omgeving kunnen zijn. In omgeving met veel electrosmog is de kans erg groot dat ze het niet halen.

Het onderliggende pathofysiologische mechanisme is als volgt:
Electrosmog beschadigt onderdelen in de cellen, onder andere de DNA-keten, maar ook andere celstructuren. Het gevolg is dat er vrije radicalen vrijkomen die de cel van binnenuit verder beschadigen. Normaliter worden beschadigde cellen gerepareerd en wanneer dit niet kan, sterven ze af. Het gebeurt echter ook dat de reparatie niet lukt en de cel blijft leven, maar dan wel in veranderde toestand. De afwijkende cel kan niet meer zijn gewone werk doen en bijdragen aan het gezond functioneren van het weefsel of het orgaan waarvan hij deel uitmaakt. Op zijn best is hij een sta-in-de-weg, maar hij kan zich ook "ontwikkelen" tot een eigengereide cel die zich niets meer aantrekt van de andere cellen waarmee hij de ruimte moet delen. Dan is de kankercel geboren.
Bovendien doet electrosmog de hoeveelheid melatonine in het lichaam afnemen. Hiermee verliezen we een belangrijke interne bescherming tegen kankercellen. We zullen dit effect in het volgende hoofdstukje opnieuw tegenkomen.


2.    ziekte van Alzheimer
Studies hebben aangetoond dat electrosmog het risico vergroot op het krijgen van de ziekte van Alzheimer. Ook andere degeneratieve ziekten van het zenuwstelsel, zoals de ziekte van Parkinson en ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) lijken gerelateerd te zijn aan de blootstelling aan electrosmog.

Voor zover bekend is het onderliggende pathofysiologische mechanisme als volgt:
Electrosmog verlaagt het gehalte aan melatonine in de hersenen. Dit is een stof die het hersenweefsel beschermt tegen beschadigingen die weer een oorzaak kunnen zijn voor het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Tevens verhoogt electrosmog de vorming van amyloid in de hersenen en een hoog gehalte aan deze stof verhoogt het risico op het ontstaan van de ziekte van Alzheimer.


3.    andere effecten op ons zenuwstelsel
Electrosmog doet nog meer met onze hersenen en zenuwen. Het verhoogt de electrische activiteit in onze hersenen. Dit is aan de hand van hersengolven vast te stellen. Het gevolg is dat ons denken wordt ge-activeerd, maar de prijs die we hiervoor betalen is een vermindering van ons vermogen om (zorgvuldig) te oordelen, te leren, te onthouden en het lukt minder om ons eigen gedrag onder controle te houden. Problemen met leren, concentreren, oriënteren, onthouden en slapen, klachten van hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, evenwichtsstoornissen en moeite hebben met meerdere dingen tegelijk doen, zijn in de medische wereld bekend. Maar op dit vlak is er behoefte aan nog veel meer onderzoek.
Ook is waargenomen dat epilepsiepatiënten extra gevoelig zijn voor electrosmog.


4.    verstoringen in ons immuunsysteem
Electrosmog activeert ons immuunsysteem, omdat het als een bedreiging wordt bestempeld. Langdurige en veelvuldige blootstelling hieraan leidt dan ook tot (chronische) ontstekingen en allergische reacties.

Het pathofysiologische mechanisme is als volgt:
Electrosmog doet mestcellen openbreken. Het gevolg is dat er prikkelende stoffen vrijkomen, onder andere histamine, en deze zijn verantwoordelijk voor de allergische reacties. Dit kan in de huid zijn, maar ook in andere organen en weefsels. In de huid krijg je dan roodheid, jeuk, zwelling en mogelijk branderigheid. In de hersenen veroorzaken ze onder andere hoofdpijn en lichtovergevoeligheid. Het hart reageert hierop met ritmestoornissen, maar ook ander klachten zijn mogelijk.

Klik hier voor een uitgebreide samenvatting van het BioInitiative Report. Er opent dan een pdf-bestand dat je kunt downloaden.

januari 2010

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com