vaccinatie griepprik 100pxIn Nederland wordt, op advies van de Gezondheidsraad, op grote schaal jaarlijks gevaccineerd tegen de seizoensgriep. Maar ... bij nader onderzoek blijkt de jaarlijkse griepprik veel minder te beschermen dan werd aangenomen.

 


Er is weinig betrouwbaar bewijs over influenzavaccinatie, maar er is wel bewijs van grootschalige manipulatie van conclusies en van verdachte onderzoeken.

Deze forse uitspraak  kan je lezen in Geneesmiddelenbulletin nr. 10 van 14 oct 2011. Niet eerder werd in een formele publicatie zo kritisch stelling genomen tegen het vaccinatiebeleid. De verrichte onderzoeken naar de werkzaamheid van de griepprik (influenzavaccinatie) worden wegens onvoldoende wetenschappelijk bewijs eigenlijk niet gerechtigd geacht om het huidige vaccinatiebeleid voort te zetten. Dat stellen de auteurs van dit artikel na de bestudering van de wetenschappelijke waarde van een flink aantal vaccinatiestudies. Dat is nogal wat.

de kritiek
De vaccinatie wordt gerechtvaardigd op basis van de veronderstelling dat het zorgt voor een vermindering van het aantal griepgevallen en het aantal sterfgevallen door de griep (of complicaties hiervan). Deze veronderstelling berust op twee soorten onderzoek: observationeel onderzoek en gerandomiseerd onderzoek. Ik laat hier even buiten beschouwing wat dit precies inhoudt. Belangrijk is dat beide soorten onderzoek moeten worden gedaan voor een zo hoog mogelijk waarheidsgehalte van de uitkomst. Het bewijs is het sterkst als beide soorten onderzoek elkaar bevestigen. Dit kritische onderzoek brengt enkele opmerkelijke zaken aan het licht:

  • Beide onderzoeksmethoden bevestigen elkaar vaak niet en soms spreken ze zelfs elkaar tegen.
  • Beide onderzoeksmethoden laten kwalitatief nogal wat te wensen over.
  • Er is in veel gevallen belangenverstrengeling geweest met de industrie (sponsoring), met name in geval van de vaccinatiestudies die positief uitvielen.

De kritiek op de kwaliteit van de vaccinatiestudies gaat over de gevolgde methode en ook over de uitvoering. Hier kan je denken aan de selectie van proefpersonen en patiëntengroepen, de definitie van de maatstaven (bv. overlijden ongeacht de doodsoorzaak of overlijden als gevolg van het griepvirus), de periode waarin het onderzoek gedaan is en de invloed van externe factoren (bv. industriesponsoring). In veel gevallen was er geen onomstreden bewijs, dwz een door het laboratorium aangetoond griepvirus. Ook bleken bv. conclusies en aanbevelingen niet logisch te volgen uit de gepresenteerde resultaten.

De onderzoekers hebben bv. vastgesteld dat positieve conclusies over de werkzaamheid vaak gesponsord was door de industrie. Studies die minder rooskleurige resultaten opleverden waren van betere kwaliteit. Industrie gesponsorde onderzoeken zijn vaker gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften en ook vaker geciteerd dan andere onderzoeken. Uit onderzoeken, gefinancierd met publieke middelen, kwamen minder positieve resultaten over de werkzaamheid van de vaccins.
Volgens de onderzoekers zijn er flink wat steken gevallen. Ze zeggen letterlijk dat deze tekortkomingen hebben geleid tot een "overschatting van de werkzaamheid van de griepvaccinatie".

de prikgerechtigden
De jaarlijkse griepprik wordt aanbevolen voor 10 risicogroepen en 4 groepen (mantel)zorgers. Al deze groepen zijn nader bekeken. Ook is er gekeken naar gezonde mensen. Ik geef de bevindingen kort weer. Het gaat dus er dus om of de werkzaamheid van het griepvaccin voldoende bewezen is voor deze groepen.

gezonde mensen
1.    volwassenen (16-65 jaar)    
Het influenzavaccin heeft slechts een matig effect op de vermindering van griepverschijnselen en ook draagt het nauwelijks bij tot een vermindering van het ziekteverzuim. Het is niet aangetoond dat de vaccinatie effect heeft op complicaties (bv. longontsteking).

2.    kinderen (van 2 tot 16 jaar)
De vaccinatiestudies zijn dermate slecht van kwaliteit en de gegevens zo beperkt dat voor deze groep nauwelijks wetenschappelijk bewijs bestaat voor een vaccinatiebeleid. Wetenschappelijke gegevens van kinderen onder de 2 jaar ontbreken.

3.    ouderen (60 jaar en ouder)
Het is niet vastgesteld dat de griepprik de griep of complicaties hiervan voorkomt, ziekenhuisopnames vermindert, of het aantal sterfgevallen als gevolg van de griep terugbrengt.
Het advies om ouderen al vanaf 60 jaar te vaccineren steunt op een onderzoek waaraan beperkingen en onzekerheden zijn verbonden. De groep tussen 60-65 jaar werd in 2007 toegevoegd aan de risicogroepen, omdat vaccinatie dan kosteneffectief zou zijn.

4.    gezondheidszorgpersoneel werkend met ouderen
Er is geen bewijs dat vaccinatie van deze groep leidt tot het voorkómen van griep, luchtweginfecties, ziekenhuisopnames of overlijden door longontsteking.


patiënten
1.    luchtwegaandoeningen
Bij mensen lijdend aan COPD kan de griepprik effectief zijn. Voor astma, bronchiëctasieëen en cystische fibrose is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat de griepprik bescherming biedt dan wel voordelen oplevert.

2.    chronische hartaandoeningen
Er zijn te weinig gegevens om de effecten van de griepprik op een betrouwbare wijze vast te stellen.

3.    bloedkanker
Mogelijk is er enig voordeel van de griepprik, maar de kwaliteit van de onderzoeken is te laag om conclusies te trekken.

4.    kinderen die chemotherapie ondergaan
Het is onduidelijk of de griepprik hen beschermt tegen griep of complicaties hiervan.

5.    mensen besmet met HIV
Er kan geen zinvolle schatting worden gemaakt van de werkzaamheid, ondanks de internationale richtlijnen om deze groep te vaccineren.

6.    overige risicogroepen
Er zijn geen onderzoeken bekend over diabetes, chronische nierinsufficiëntie, asplenie en auto-immuunziekten.

november 2011

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com