vaccinatie griepprik 100pxOnze regering heeft besloten om in het najaar grote groepen mensen te vaccineren tegen de Mexicaanse griep vanuit een verantwoordelijkheid om onze bevolking te beschermen. Er zijn echter een aantal serieuze vraagtekens te zetten bij deze maatregel.

 

Laten we eerst maar eens wat basiszaken doorlopen:
•   Wie behoren tot de doelgroepen?
•   Waartegen wil men ons beschermen?
•   Wanneer is het gerechtvaardigd een grootschalige vaccinatie te organiseren?
•   Wat zit er in het vaccin?
•    Wordt de vaccinatie aangeboden of verplicht gesteld?


1. wie behoren tot de doelgroepen?
- mensen die toch al de jaarlijkse antigriepprik krijgen, krijgen deze vaccinatie er apart nu bij.
- mensen die tot de medische risicogroepen behoren (die dus al iets hebben).
- mensen die in de gezondheidszorg werken.
- alle gezonde 60-plussers.


2. waartegen wil men ons beschermen?
a) Tegen ernstige ziekte en overlijden hieraan.
De Mexicaanse griep lijkt echter geen ernstige ziekte waaraan wij dood kunnen gaan. Het is tot nu toe zelfs een milde griep. Mensen met al bestaande (tamelijk ernstige) aandoeningen kunnen eraan overlijden, maar zij kunnen ook bezwijken aan een 'normale' griep.

b) Tegen massale verspreiding van de griep (besmetting).
Dit is grotendeels een economisch criterium: men wil niet dat veel bedrijven plat gaan, wat wel voorstelbaar is, maar van een andere orde dan de overige (gezondheids)argumenten. In dit licht vind ik het ook niet helemaal logisch om de groep gezonde 60-plussers in de eerste doelgroepen op te nemen, omdat het grootste deel niet meer werkzaam is of enige "economische waarde" vertegenwoordigt.
Over de kans op massale ziekte (epidemie) zijn de geluiden tegenstrijdig. Een aantal deskundigen rekent ermee dat het varkensgriepvirus in de loop van de herfst muteert (verandert) in een virulente vorm, die ons ernstiger ziek zal maken. Op grond waarvan zij dit hebben vastgesteld is onduidelijk. Een ander aantal deskundigen rekent ermee dat juist een massale vaccinatie ervoor kan zorgen dat het virus muteert in een virulente vorm en zo veel meer mensen veel ernstiger ziek zal maken. In beide scenario's biedt de vaccinatie tegen het varkensgriepvirus geen bescherming.

c) Tegen een tekortschieten van de gezondheidszorg.
Daarom behoren gezondheidszorgwerkers tot een van de eerste doelgroepen (zie 1c).


3. wanneer is het gerechtvaardigd een grootschalige vaccinatie te organiseren?
a) De ziekte moet ernstig zijn en een zware belasting betekenen voor de patiënt.
Tot nu toe doet de Mexicaanse griep zich niet voor als een ernstige ziekte. Zie mijn opmerkingen onder punt 2a.

b) Het vaccin moet effectief zijn.
Er is geen grond voor de bewering dat dit vaccin effectief is. Wil een vaccin effectief zijn, dan moet je de structuur van het betreffende virus kennen. Deze kennis ontbreekt in het geval van de Mexicaanse griep.Veel studies hebben aangetoond dat grootschalige vaccinaties niet effectief zijn en niet de reden zijn dat ziekten minder voorkomen.

c) Het vaccin moet veilig zijn.
De veiligheid van het vaccin is onvoldoende gegarandeerd. Op dit punt is (helaas) veel aan te merken:
- De Gezondheidsraad meldt zelf aan de Minister van Volksgezondheid dat er beperkte kennis is over de bijwerkingen van dit vaccin.
- Van geen enkele vaccinatie is het lange termijn effect bekend, omdat dit niet is/wordt onderzocht. De meeste studies naar korte termijneffecten zijn gedaan door de farmaceutische bedrijven zelf. Voor zover ze getoetst zijn door onafhankelijke onderzoekers waren de resultaten minder rooskleurig.
- De vaccins bevatten toevoegingen om ons afweerstelsel een oppepper te geven (adjuvantia). Deze stoffen kunnen schade toebrengen aan ons afweerstelsel en andere lichaamssystemen.
- De vaccins bevatten conserveermiddelen die in verband worden gebracht met schadelijke effecten voor onze gezondheid.
- De vaccins kunnen resten verontreiniging bevatten die bij overgevoeligheid flinke klachten kunnen veroorzaken (deze staan vermeld in de bijsluiter).
- De overheid heeft bij 2 farmaceutische bedrijven de vaccins besteld. Een hiervan is Novartis, een bedrijf dat geen smetteloos verleden blijkt te hebben.


4. wat zit er in de vaccins?
Omdat er nog al wat te doen is rond de stoffen die in de vaccins zitten, heb ik een speurtocht ondernomen naar de samenstelling. Zie hiervoor het artikel: Vaccin Samenstelling. Hierin kan je ook de addertjes onder het gras lezen.


5. wordt de vaccinatie aangeboden of verplicht gesteld?
In de Nederlandse wet staat de individuele vrijheid van keuze in hoog aanzien. Wel is het zo dat Nederland een verdrag heeft met de WHO (de zg. International Health Regulations) waarbij de bevoegdheden van de WHO voorrang krijgen boven onze nationale wetgeving als zich een uitzonderlijke situatie voordoet (bv. een pandemie). Dit verdrag is overigens door de hele Europese Unie en vele landen hierbuiten ondertekend.
Marianne Thieme (PvdD) heeft oa. hierover vragen gesteld aan Minister Klink (19 aug 2009). Hierin geeft hij aan dat dit verdrag zodanig in onze wetgeving is opgenomen dat er geen verplichte vaccinatie in Nederland zal komen. Het kamerstuk kan je hier downloaden.


tenslotte
Er zijn ook verontrustende berichten over het Mexicaanse virus zelf. Het is namelijk een merkwaardige combinatie van het vogelgriepvirus met ander genetisch materiaal dat virologen voor een raadsel stelt. Er zijn ook berichten dat dit virus met behulp van gen- en biotechnologie gemaakt is in laboratoria. Dat hoeft niet direct te betekenen dat de Mexicaanse griep met opzet in de wereld is gebracht, maar het is waarschijnlijk geen natuurlijk ontstaan virus.
Tenslotte zijn er verontrustende berichten over de handelswijze van vaccinproducenten en berichten over belangenverstrengeling tussen de farmaceutische industrie, wetenschappers (oa. universiteiten), gezondheidsinstituten (oa de WHO en de Gezondheidsraad) en zelfs regeringen. Samen met de bovenstaande informatie over vaccinatie en vaccins zijn dat geen vertrouwenwekkende berichten.

september 2009

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com