vaccinatie of niet 100pxDit is een heel beknopte en selectieve samenvatting van een stuk dat is geschreven door Marcel Messing en een product is van de werkgroep "WijWordenWakker". De volledige tekst kan je bekijken op www.wijwordenwakker.org (zie Links Vaccinatie aan de linkerkant).


De werkgroep heeft een aantal zaken rond infectieziekten, vaccins, vaccinatie en de aanstaande pandemie onderzocht en toont een aantal verbanden tussen een en ander die via de media niet in de openbaarheid zijn/worden gebracht. De onderdelen die ik hier eruit gelicht heb zijn vooral van practische aard. De vele suggesties die de tekst bevat heb ik er bewust uitgelaten. De inleiding heb ik integraal overgenomen om de intentie duidelijk te laten zijn. Mijn eigen opmerkingen heb ik in cursief erbij gezet.


inleiding
"Dit artikel is ontstaan vanuit bezorgdheid over tegenstrijdige informatie van de verschillende bronnen, zoals overheid, reguliere media en gezondheidsinstanties. Het wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de 'Mexicaanse griep'. De werkgroep 'WijWordenWakker' hoopt met dit uitgebreide artikel primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen persoonlijke adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt.
Gezien de buitengewone urgentie van het onderwerp, wordt dit artikel ter beschikking gesteld aan websites in binnen- en buitenland. Er is geen tijd te verliezen. Het is ook verzonden naar diverse politici, overheidsinstanties, media, tijdschriften en kranten in Nederland en België, zodat een groot publiek zich op de hoogte kan stellen van wat zich momenteel afspeelt."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er zijn een aantal onderwerpen die de tekst nader heeft onderzocht zoals:
•    het virus dat de Mexicaanse griep veroorzaakt
•    de samenstelling van het vaccin
•    de keuze voor vaccinatie
•    de informatieverspreiding door gezondheidsdiensten via de media
•    de belangenverstrengeling tussen farmacie, wetenschap en politiek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

het Mexicaanse griepvirus
De oorspronkelijke naam van de Mexicaanse griep is 'varkensgriep'. Deze lijkt te zijn begonnen in een dorpje in Mexico waar men leeft van intensieve varkensfokkerij. Voor het eerst werden er mensen ziek en niet alleen varkens. Om diverse redenen heeft men deze griep een nieuwe naam gegeven, waaraan ook een nieuw viruskaartje hangt: H1N1 ofwel de Mexicaanse griep.
Wel bevreemdend is dat dit H1N1-virus nooit is geïsoleerd en dat dus de structuur niet bekend is. Wel zou het voortdurend muteren (veranderen). Echter, zowel virologen als epidemiologen verschillen van mening over dit H1N1-virus.

De vraag die dit oproept is: "Hoe kan je een werkend vaccin maken als je niet weet hoe het virus eruit ziet en als het voortdurend verandert?" Dit lijkt me niet alleen een kritische, maar ook een reële vraag.

de samenstelling van het vaccin
Het vaccin bevat een aantal componenten:
- bacteriën of virussen (de antigeencomponent) deze kunnen levend, afgezwakt of dood  (geïnactiveerd) zijn
- weefselfixatief (lijkt niet belangrijk hier)
- conserveermiddel (dit kan zijn polysorbaat of thimerosal/thiomersal) deze stoffen kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken
- toevoegingen om het immuunsysteem te prikkelen (oa. squaleen) squaleen wordt in verband gebracht met het Golfoorlogsyndroom.

Afgezien van de noodzaak dat je het juiste antigeen te pakken moet hebben (en dat is dus maar de vraag), vind ik de bijwerkingen van de "hulpstoffen" toch wel zorgwekkend. Ook in het rapport van de Gezondheidsraad aan de Minister is te lezen dat men de bijwerkingen niet goed kent en zich verlaat op de verwachting dat het wel zal meevallen.
Er zijn voor Nederland 2 vaccins besteld: Focetria (van Novartis) en  Pandemrix (van GSK). Beide bevatten polysorbaat en squaleen. Focetria komt in 2 toedieningsvormen waarvan er één thiomersal (hier zit flink wat kwik in) bevat.

de keuze voor vaccinatie
Hier zijn een paar kritische opmerkingen over geplaatst. Men mist de afweging. De Gezondheidsraad (en de WHO) gaat bij voorbaat uit van een pandemie. Er ontbreekt onderzoek naar de achtergrond van de verwachte pandemie. Er ontbreekt een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden van aanpak.
Een kritische benadering van het middel "grootschalig vaccinatieprogramma" was wel op zijn plaats geweest, omdat bekend is dat vele vroegere infectieziekten zijn teruggekeerd ondanks de grootschalige vaccinatieprogramma's, aangestuurd door de WHO.

Het wekt de indruk dat men (waarschijnlijk in eerste instantie de WHO) het probleem "varkensgriep" met zevenmijlslaarzen heeft bekeken en linea recta de oplossing  "vaccinatieprogramma" heeft aangegrepen.

de informatieverspreiding over de Mexicaanse griep
Er lijkt behoorlijk veel verkeerde en onvolledige informatie te zijn verspreid door de media, de regeringen, de WHO en gezondheidsdiensten die hierbij betrokken zijn.
In april werd er een dodental opgegeven van 159, dit bleken er slechts 7 te zijn.
In juli berichtten Westerse media dat de komende 2 jaar wel eens 2 miljard mensen besmet kunnen worden (is 1/3 van de wereldbevolking). Bronnen voor deze bewering ontbreken.
Een Franse professor (Bernard Debré) meldt dat deze griep waarschijnlijk minder gevaarlijk is dan de normale griep en verwijt de WHO bewust paniek te zaaien.

Wat mij al een tijd stoort is het aankweken van angst onder de bevolking. In de media krijgt deze griep een behoorlijk "negatieve pers". Dit is ook ingegeven door de WHO, die met verkeerde statistische cijfers blijkt te hebben gebruikt.

belangenverstrengeling tussen farmacie, wetenschap en politiek
In de Universiteit van Leuven werd 75% van de leerstoelen aan de geneeskundige faculteit gefinancierd door farmaceutische of biotechnologische bedrijven(2005).
Professor Ab Osterhaus, internationaal bekend viroloog en voormalig directeur van het RIVM, is een belangrijk adviseur van onze regering. Hij onderhoudt "goede betrekkingen" met GSK (GlaxoSmithKline, een farmaceutisch bedrijf). In samenwerking met dit bedrijf heeft hij een vaccin ontwikkeld tegen de vogelgriep (H5N1).
Een andere autoriteit op gebied van infectieziekten in Engeland (Prof. Anderson) bleek bestuurslid te zijn van GSK en propageerde via een radio-uitzending antivirale middelen van GSK. Toen zijn connectie uitkwam werd hij verzocht op te stappen.
Baxter International, een ander farmaceutisch bedrijf, heeft nauwe banden met de beroemde Yale Universiteit.
Ook heeft de farmacie vele connecties (soms indirect) met politici en ministers. In de tekst worden vooral voorbeelden genoemd uit Amerika, met name de connecties naar Donald Rumsfeld, voormalig minister van Defensie in de regering Bush.

Dat de farmaceutische industrie een dikke vinger in de medische pap heeft is al langer bekend en bestaat al geruime tijd. Het is erg vervelend dat de medische beroepsgroep hiermee zijn vertrouwenwekkendheid heeft laten aantasten. Het is ook al langer bekend dat de lobby op hoog nivo op toeren draait wat het vertrouwen in de overheid en de wetenschap ook geen goed doet. Er zijn al teveel schandalen geweest om de farmaceutische industrie te vertrouwen dat "zij het beste met onze gezondheid voor hebben". Het is zeer merkwaardig dat de  vaccins tegen "de pandemie" op zeer korte termijn gemaakt en geleverd kunnen worden. Meestal is daar meer tijd voor nodig. Er zijn signalen dat de farmaceutische bedrijven van iedere wettelijke aansprakelijkheid gevrijwaard zijn. Dit bevalt mij niet.

Ook blijft de mogelijkheid open dat Nederland ons verplicht gaat vaccineren, omdat de WHO de bevoegdheid heeft om met haar besluiten de nationale wetgeving te overrulen. Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) heeft oa. op dit punt vanuit de kamer vragen gesteld aan minister Klink. Weliswaar antwoordt hij hierop dat de Nederlandse wet niet voorziet in een verplichting tot vaccinatie, maar hiermee is de kou toch nog niet uit de lucht.

opnieuw: het Mexicaanse griepvirus
De werkgroep heeft enkele, naar mijn gevoel ook unheimische, zaken boven water gehaald die betrekking hebben op het huidige virus dat dus de Mexicaanse griep veroorzaakt en waarvan de WHO een pandemie verwacht.
In 1997 is een wetenschapper, in samenwerking met en gefinancierd door het Pentagon, begonnen aan het opnieuw tot leven wekken van het virus dat in 1918 een pandemie veroorzaakte: het Spaanse griepvirus. Via bio-engineering is dit gelukt in 2005. Elsevier berichtte hierover in 2005 waarin ook stond dat George Bush het congres om speciale bevoegdheden had gevraagd teneinde het leger te kunnen inzetten als er een pandemie zou uitbreken.
Er zijn aanwijzingen en veronderstellingen dat dit virus niet door natuurlijke mutatie ontstaan is, maar vervaardigd in laboratoria mbv gentechnologie.

Uit diverse hoeken worden "complottheorieën" gepubliceerd. Ik kan hierover geen uitspraak doen, omdat ik dit nergens kan verifiëren of ergens op kan baseren. Dat wil niet zeggen  dat ik ze ontken of bestrijd. Ik weet wel dat ik het afschuwelijk vind om mij zoiets zelfs maar voor te stellen. Aan de andere kant weet ik uit ervaring dat "mensen aan de macht" aan de voorkant er prima uit kunnen zien en aan de achterkant een heel ander beeld kunnen geven.
Ik begrijp dat openbaarmaking niet in alle gevallen verstandig of wenselijk is. Ik vind echter ook dat in een aantal gevallen "geheimhouding" heel onverstandig is en verdenkingen oproept.

september 2009

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com