vaccinatie samenstelling 100pxIn Nederland zullen 2 vaccins aangeboden worden in de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep oftewel varkensgriep: pandemrix (van GlaxonSmithKline) en focetria (van Novartis). De samenstelling van beide vaccins verschilt niet noemenswaard, dus beschrijf ik ze alsof het over 1 vaccin gaat.

 

In een vaccin zitten altijd vaste componenten: het werkende deel, hulpstoffen en stoffen om het zaakje steriel, houdbaar en in oplossing te houden.

 

1.    het werkende deel
Dit bestaat uit het virus (de 'antigene component'). In het geval van de Mexicaanse griep is dit het H1N1-virus. Hiervoor hebben de vaccinproducenten delen van dit virus gebruikt die bovendien geïnactiveerd zijn. In de bijlage staat iets meer over wat een virus is.

 

2.    de hulpstoffen
De hulpstoffen worden adjuvans genoemd. Ze worden toegevoegd om het virus-antigeen (de echte prikkel) een stevig effect mee te geven. Dit doet men omdat het geïnactiveerde virusdeel vanuit zichzelf niet voldoende prikkel biedt voor ons immuunsysteem om antilichamen te gaan maken èn omdat je met adjuvans maar heel weinig van het virus-antigeen in het vaccin nodig hebt. De immuun-oppepper is gecombineerd met 2 emulgatoren. Dit trio noemt men M59C.

a.    squaleen
Dit is de stof die het immuunsysteem activeert. Als we deze olie-achtige stof via de mond innemen, vormt dit geen enkel probleem. Als we het echter ingespoten krijgen wel. Er is een sterk verband tussen squaleen en het Golfoorlog Syndroom. Ook is deze stof verantwoordelijk voor auto-immuunziekten die op langere termijn tevoorschijn komen.
b.    polysorbaat 80
Dit is een emulgator en staat bekend als E-433. Het zit in veel voedingsmiddelen. In testopstellingen is een verband met onvruchtbaarheid bij muizen gevonden en het kan allergische reacties veroorzaken. Dit is waarschijnlijk de oorsprong van de angst dat dit vaccin (en andere ook) vruchtbaarheidsproblemen als bijwerking kan hebben. Helaas ontbreekt informatie over gedegen wetenschappelijk onderzoek op dit punt.
c.    sorbitaantrioleaat
Ook een emulgator. Hier heb ik niets relevants over kunnen vinden.

 

3.    de overige stoffen
a.    thimerosal (of thiomersal)
Dit is een kwikverbinding die wordt toegevoegd om het vaccin steriel te houden. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat thimerosal verantwoordelijk is voor de toename van autisme en andere neurologische aandoeningen. Er is ook een verband met spraak-stoornissen, ADD (een soort concentratiestoornis) en hyperactiviteit.
b.    restanten: kippeneiwit, antibiotica en formaldehyde
Kippeneiwit en antibiotica kunnen overgevoeligheidsreacties oproepen.
Formaldehyde ondersteunt de houdbaarheid, maar is zeer giftig en staat bekend als kankerverwekkend. Op basis van de bestaande epidemiologische studies heeft een internationale werkgroep van experts besloten om formaldehyde te bestempelen als: carcinogeen voor de mens.


kritische noten
Afgezien van de niet ongevaarlijke hulpstoffen spelen er nog enkele andere onopgehelderde zaken. Ik zet ze hieronder op een rijtje.

1.    De pandemische vaccins zijn gemaakt op basis van de vaccins tegen de vogelgriep (H5N1-virus) die al eerder gemaakt waren. De producent heeft dit H5N1-virusdeel vervangen door H1N1-virusdeel. Ik heb hier 2 vragen en zorgen bij van virologische aard en 1 van energetische aard:

  • Heb je met deze vervanging een effectief vaccin? (is de omgeving waarin het vogelgriepvirus-antigeen ingebed is even geschikt voor het varkensgriepvirus-antigeen?)
  • Is alle vogelgriep-virus-antigeen verwijderd uit het nieuwe vaccin? (zitten er geen resten van het vogelgriepvirus in dit nieuwe vaccin)
  • Vanuit de homeopathie is bekend dat de werkende component in een geneesmiddel (of vaccin) niet alleen de molecuulvorm is, maar ook de energie-aanwezigheid. Dit betekent dat ondanks dat de moleculen van het vogelgriep-virus vervangen zijn door varkensgriep-virus, het mogelijk en denkbaar is dat de energie van het vogelgriep-virus nog wel in het varkensgriep-vaccin aanwezig kan zijn. Dit hangt oa. af van hoe men de virus-vervanging heeft gedaan. In de bijlage staat iets meer over de samenhang "materie-energie".

2.    Er is wel ervaring opgedaan met de effecten en bijwerkingen van het vogelgriep-vaccin, maar (practisch) niet met het varkensgriep-vaccin. Vanuit de producent veronderstelt men dat dit nieuwe vaccin ongeveer hetzelfde zal doen in de mens. Het is een aanname en niet het resultaat van onderzoek. Normaliter wordt dit wel geëist door de overheid om zeker te zijn dat het middel niet erger is dan de kwaal. Maar met de hete adem van de pandemie in de nek heeft men besloten om deze voorzorgsmaatregel over te slaan.

3.    De vaccinproducerende bedrijven hebben bij de overheden bedongen om niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor eventuele schade door hun vaccin. Dat lijkt me hoe dan ook onverantwoord en onaanvaardbaar.

september 2009

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com